Edit Content
Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, vanredni profesor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa.

O Centru

SRPSKI CENTAR ZA RE & KBT

Edukativni centar za obavljanje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije

Edukacija za psihoterapeute traje najmanje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične  nastave, supervizije i ličnog rada. Namenjena je prevashodno psiholozima, lekarima, psihijatrima, socijalnim radnicima i specijalnim pedagozima. Zainteresovani iz drugih struka mogu  da prate brojne programe, radionice, dodatne edukacije, volonterske programe koje centar organizuje tokom cele godine. Naši predavači i supervizori su vrsni predavači i psihoterapeuti iz zemlje i regiona.

Organizujemo i dodatne edukacije za kolege iz drugih terapijskih škola (mogu se računati kao sati ličnog rada) kao što je RE& KBT – REŠAVANJE NAJČEŠĆIH PROBLEMA U PARTNERSKIM ODNOSIMA i drugi.

Reči Autorke

Za mene je PUT KA UNUTRAŠNJEM I UNAPREĐENJE ŽIVOTA oduvek bilo važnije od svega što mi se dešavalo u spoljašnjoj realnosti. Pitanja smisla, ljubavi, razvoja ličnosti, samoaktualizacije, kreativnosti predstavljaju teme kojima se bavim veći deo života. Radeći kao predavač i psihoterapeut, razumela sam da na tom putu nisam usamljena i da su mnogi ljudi okrenuti ličnom razvoju i unapređenju psihološkog zdravlja.

Prof. dr Gordana Nikić

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, vanredni profesor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa.

Sertifikovani je RE&KBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i internacionalni supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&KBT.  Centar edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&KBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Centar je član SDPS (Saveza društava psihoterapeuta Srbije), najveše nacionalne organizacije za psihoterapiju.

Gordana Nikić aktivno radi kao profesor na fakultetu, ali i kao istraživač, edukator i psihoterapeut u oblasti prevencije i rešavanja emocionalnih problema. Posebna oblast njenog interesovanja je primena RE&KBT u rešavanju emotivnih problema u bliskim odnosima.

Naš tim stručnjaka povezan ekspertizom i znanjem

Tim Srpskog centra za RE&CBT

Gordana Nikic portret

Prof. dr Gordana Nikić

Doktor psiholoških nauka

Pročitajte više

IMG_9167-28

Dr Daniel Mešković

Doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije

Pročitajte više

Tatjana

Dr Tatjana Perović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka

Pročitajte više

Ensad BW

Ensad Miljković

RE&KBT Supervizor i psihoterapeut

Pročitajte više

Centar je organizovan sa idejom da edukuje buduće psihoterapeute i savetnike iz RE&CBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Pišite nam

Vaša Email adresa neće biti zloupotrebljena.

Prof. dr Gordana Nikić

Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Dr Tatjana Perović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka

Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka. Zaposlena u Kliničko bolničkom centru “Zvezdara”, Bolnica za psihijatriju, Beograd. Završila je specijalističke studije iz oblasti Psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je iz oblasti Socijalna psihijatrije na Beogradskom univerzitetu. Radi kao Psihoterapeut (REBT). Usavršavala se i u okviru Porodične sistemske terapije i drugih modaliteta.

Dr Daniel Mešković

Doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije

Dr Daniel Mešković je doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorant na medicinskom fakultetu. Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 5 članka u časopisima/monografijama i 6 poglavlja u internacionalnim i nacionalnim monografijama od javnog značaja. Licencirani je RE&KBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz brojnih drugih modaliteta

Ensad Miljković

RE&KBT Supervizor i psihoterapeut

Pored osnovnih master studija psihologije uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za KBT u Banjoj Luci. Dodatno obrazovanje stiče na Albert Ellis Institutu u New Yorku. U sklopu Instituta uspešno završava primarni nivo tokom 2014 godine, zatim napredni nivo tokom 2016 godine, i konačno 2017 godine stječe najviše zvanje u sklopu Instituta – pridruženi saradnik i internacionalni supervizor za Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralnu Terapiju. Tokom edukacija u sklopu Instituta usvajao je znanje od najprestižnijih REBT stručnjaka: R. DiGiuseppe, K. Doyle, S. Johnson, J. McMahon, W. Dryden i mnogih drugih. Trenutno radi kao eksterni RE&KBT Supervizor i pomaže u razvoju budućih psihoterapeuta. Dodatne edukacije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Dugi niz godina aktivno radi za UN. Bavi se istraživanjima kao nezavisan istraživać. Trenutno završava Doktorske studije u Rijeci.