Edit Content
Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, vanredni profesor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa.

Prijava za edukaciju

Kako možete postati
psihoterapeut

Edukacija za psihoterapeute traje najmanje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične  nastave, supervizije i ličnog rada. Namenjena je prevashodno psiholozima, lekarima, psihijatrima, socijalnim radnicima i specijalnim pedagozima.

Otvoreni smo za saradnju sa profesionalcima drugih humanističkih struka (uslov je fakultetska diploma ili završna godina studija) koji žele da steknu znanja i veštine i da dobiju licence, kako domaće i evropske.

Program je akreditovan i namenjen pojedincima medicinske struke i psiholozima koji su završili studije, kao i studentima koji su na poslednjoj godini studija.

Edukacija iz Racionalno-emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije (RE i KBT) za psihoterapeute traje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične nastave, supervizija i ličnog rada. Organizovana je u tri nivoa:

  1. Primarni nivo edukacije (prva godina)
  2. Napredni nivo edukacije (druga godina)
  3. Završni nivo edukacije (treća i četvrta godina)

Domaće i međunarodne sertifikate:

  • Nacionalni sertifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije
  • Sertifikat Evropskog saveza udruženja za RE&KBT

Za buduće psihoterapeute obuka  se organizuje vikendima a sastoji se od  predavanja i praktičnog rada. Na svakoj godini se rade dodatne radionice, lični rad, grupna terapija, volonterski rad. Osnovnu obuku i dodatne obaveze vode domaći i Inostrani predavači i supervizori. Budući polaznici putem mejla mogu dobiti precizne informacije o programu, ali i o tome koje sertifikate mogu da dobiju. Za više informacija pišite na srpskicentar.rekbt@gmail.com.

Gde se nalazimo?

Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas i unapredite svoju praksu.

Prof. dr Gordana Nikić

Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Dr Tatjana Perović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka

Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka. Zaposlena u Kliničko bolničkom centru “Zvezdara”, Bolnica za psihijatriju, Beograd. Završila je specijalističke studije iz oblasti Psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je iz oblasti Socijalna psihijatrije na Beogradskom univerzitetu. Radi kao Psihoterapeut (REBT). Usavršavala se i u okviru Porodične sistemske terapije i drugih modaliteta.

Dr Daniel Mešković

Doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije

Dr Daniel Mešković je doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorant na medicinskom fakultetu. Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 5 članka u časopisima/monografijama i 6 poglavlja u internacionalnim i nacionalnim monografijama od javnog značaja. Licencirani je RE&KBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz brojnih drugih modaliteta

Ensad Miljković

RE&KBT Supervizor i psihoterapeut

Pored osnovnih master studija psihologije uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za KBT u Banjoj Luci. Dodatno obrazovanje stiče na Albert Ellis Institutu u New Yorku. U sklopu Instituta uspešno završava primarni nivo tokom 2014 godine, zatim napredni nivo tokom 2016 godine, i konačno 2017 godine stječe najviše zvanje u sklopu Instituta – pridruženi saradnik i internacionalni supervizor za Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralnu Terapiju. Tokom edukacija u sklopu Instituta usvajao je znanje od najprestižnijih REBT stručnjaka: R. DiGiuseppe, K. Doyle, S. Johnson, J. McMahon, W. Dryden i mnogih drugih. Trenutno radi kao eksterni RE&KBT Supervizor i pomaže u razvoju budućih psihoterapeuta. Dodatne edukacije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Dugi niz godina aktivno radi za UN. Bavi se istraživanjima kao nezavisan istraživać. Trenutno završava Doktorske studije u Rijeci.