Edit Content
Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, vanredni profesor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa.

Najčešća pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja

Koliko traje edukacija za RE&KBT psihoterapeute?

Edukacija iz Racionalno-emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije (RE&KBT) za psihoterapeute traje najmanje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične  nastave, supervizija i ličnog rada. Organizovana je u tri  nivoa:

 • Primarni nivo edukacije (prva godina):Polaznici uče osnovne teoretske koncepte i principe prakse i uvežbavaju terapijske veštine uz superviziju. Takođe imaju lični rad, peer counseling, grupne terapije…
 • Napredni nivo edukacije (druga godina):Polaznici uče teorijske koncepte i prakse kod različitih  problema i poremećaja. Uvežbavaju terapijske veštine uz supervizije.  Nastavlja se lični rad, peer counseling, grupna terapija, volonterska praksa.
 • Završni nivo edukacije (treća i četvrta godina): Nastava obuhvata procenu i tretman različitih poremećaja. Polaznici uče strategiju planiranja tretmana, primenu terapijskih tehnika i evaluaciju. Kontinuirano rade sa klijentima i superviziraju svoje radove kod supervizora. Lični rad,  peer counseling i rad sa supervizorima traje do kraja edukacije. Uporedo sa predavanjima tokom treće godine započinje i rad sa klijentima. Polaznici imaju obaveze da prikazuju svoje radove i da kroz mentorski rad sa supervizorima usavršavaju terapijsku veštinu.
 • U četvrtoj godini nastavlja se supervizorska praksa sve do predaje završnog rada. Prate se radionice, predavanja po pozivu…
 • Nastavlja se lični rad, grupna terapija, učešće na radionicama, izlaganje radova na konresima…
 • U okviru Srpskog centra za RE&KBT organizuju se dodatne radionice i lični rad sa psihoterapeutima po pozivu, grupna terapija, volonterske aktivnosti, gostujuća predavanja psihoterapeuta iz zemlje i inostranstva, tokom sve četiri godine, iz različitih modaliteta (transakciona analiza, konstruktivistička terapija, porodična terapija…), izlaganje na kongresima.
 

Koje domaće i međunarodne sertifikate dobijamo nakon edukacije za psihoterapeute?

 • Nacionalni sertifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije
 • Sertifikat Evropskog saveza udruženja za RE&KBT
 

Gde mogu da pogledam propozicije za sticanje nacionalnog sertifikata za psihoterapiju?

Propozicije o uslovima za sticanje nacionalnog sertifikata za psihoterapiju možete da pogledate na sajtu Saveza društava psihoterapeuta Srbije. https://savezpsihoterapeuta.org/sticanje-nacionalnog-sertifikata-za-psihoterapiju-nsp/

 

Koliko sati edukacije a koliko sati dodatnog ličnog rada je potrebno za nivo psihoterapije? Šta znače dodatni sati ličnog rada?

Edukacija iz RE & KBT za psihoterapeute traje  četiri do pet  godina i sastoje se iz teorijske i praktične  nastave, supervizija i kontinuiranog ličnog rada i obuhvata 1410 sati.

Dodatnih 250 sati ličnog rada nije obuhvaćeno ovim programom.

Obavezni su za sve škole u Srbiji koje su pod kapom SDPS – Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Ovo je uslov koji je neophodan za sticanje nacionalnog sertifikata.

 

Kako mogu da ostvarim dodatih 250 sati ličnog rada?

 • lični rad sa psihoterapeutom bilo koje priznate terapijske škole
 • učešće na radionicama sa ličnim radom
 • učešće u grupnoj  terapiji
 • učešće na kongresima (učestvovanje na radionicama, grupnoj terapiji i sličnim programima koji uključuju lični rad)

Napomena: važno je da sati budu potpisani od strane licenciranog psihoterapeuta.

Od 250 sati ličnog rada, potrebno je da 125 sati bude sa REKBT modaliteta, od toga 30-50 sati individualnog rada sa REKBT psihoterapeutom (REBT ili KBT). Preostalih 125 sati mogu da budu  po  programima  različitih psihoterapijskih škola koje su priznate (porodična, transakciona,…)

Priznaju se i sati ličnog rada koji su ostvareni i u periodu od 2 godine pre početaka edukacije ako zadovoljavaju pomenute uslove.

 

Da li su obavezne radionice kod vaših predavača?

Nisu. Radionice kod naših predavača nisu obavezne i ne predstavljaju uslov za sticanje završnog sertifikata. Poželjno je da prođete radionice i grupne terapije u različitim školama i kod različitih predavača.

 

Broj supervizija

Veliki broj supervizija imate u okviru edukacija. Radove sa klijentima  prilikom supervizija izlažete pred supervizorom i grupom.  One su obavezne.

Završne supervizije, kao i završni rad (terapijski rad sa klijentom)  detaljno pregleda i potpisuje supervizor sa kojim centar sarađuje.

 

Kada i kako da položim ispit?

Polaganje ispitnog testa je nakon prve godine, nakon druge i treće godine – nivo psihoterapeuta.

 

Još informacijama o Nacionalnom sertifikatu za psihoterapeute.

Što se tiče nacionalnog setifikata za psihoterapiju, imate sve informacije na njihovom sajtu. Kod nas prolazite kompletan program edukacije, supervizije i potvrde o dodatnim satima ličnog rada. To je naša odgovornost. Prošle godine SDPS je uneo izmene kako bi se uskladio sa budućim zakonskim odredbama. To se odnosi na sve edukante u Srbiji.

 

Kome da se obratim za dodatne informacije?

Za sve informacije o satima ličnog rada, supervizijama, dolascima, vašim obavezama itd obratite se direktno Srpskom centru na mejl  srpskicentar.rekbt@gmail.com, a odgovor ćete dobiti od koordinatora centra ili od direktorke centra Prof. dr Gordane Nikić.

 

Kada nam počinje status psihoterapeuta pod supervizojom i do kada traje?

Tokom četvrte godine stičete status psihoterapeuta pod supervizijom. U ovom status možete da budete ukupno četiri godine.

Slanje prijava za upis je moguće od početka aprila. Prijave za edukaciju možete popuniti na sajtu ili poslati na mail Srpskog centra srpskicentar.rekbt@gmail.com.

Prijemni intervju organizujemo po pozivu u prostorijama Srpskog centra od juna meseca.

Centar ne snosi odgovornost  za eventualne promene koje će definisati  Zakon o psihotareapiji.

 

Gde se nalazimo?

Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas i zakažite konsultacije.

Prof. dr Gordana Nikić

Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Dr Tatjana Perović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka

Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka. Zaposlena u Kliničko bolničkom centru “Zvezdara”, Bolnica za psihijatriju, Beograd. Završila je specijalističke studije iz oblasti Psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je iz oblasti Socijalna psihijatrije na Beogradskom univerzitetu. Radi kao Psihoterapeut (REBT). Usavršavala se i u okviru Porodične sistemske terapije i drugih modaliteta.

Dr Daniel Mešković

Doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije

Dr Daniel Mešković je doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorant na medicinskom fakultetu. Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 5 članka u časopisima/monografijama i 6 poglavlja u internacionalnim i nacionalnim monografijama od javnog značaja. Licencirani je RE&KBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz brojnih drugih modaliteta

Ensad Miljković

RE&KBT Supervizor i psihoterapeut

Pored osnovnih master studija psihologije uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za KBT u Banjoj Luci. Dodatno obrazovanje stiče na Albert Ellis Institutu u New Yorku. U sklopu Instituta uspešno završava primarni nivo tokom 2014 godine, zatim napredni nivo tokom 2016 godine, i konačno 2017 godine stječe najviše zvanje u sklopu Instituta – pridruženi saradnik i internacionalni supervizor za Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralnu Terapiju. Tokom edukacija u sklopu Instituta usvajao je znanje od najprestižnijih REBT stručnjaka: R. DiGiuseppe, K. Doyle, S. Johnson, J. McMahon, W. Dryden i mnogih drugih. Trenutno radi kao eksterni RE&KBT Supervizor i pomaže u razvoju budućih psihoterapeuta. Dodatne edukacije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Dugi niz godina aktivno radi za UN. Bavi se istraživanjima kao nezavisan istraživać. Trenutno završava Doktorske studije u Rijeci.