Edit Content
Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, vanredni profesor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa.

Partnerski odnosi

RE&KBT - Rešavanje najčešćih problema u partnerskim odnosima

Polaznici edukacije će imati priliku da steknu praktične tehnike bazirane na teorijskom okviru racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa pojedincima i parovima koji imaju probleme u partnerskim odnosima.

Interaktivno predavanje i praktične vežbe će imati za cilj da polaznici definišu problem i usvoje efikasne tehnike koje vode rešavanju poremećenih partnersksih odnosa.

Kome je edukacija namenjena?

Namenjena je budućim psihoterapeutima koji su na edukaciji ili pod supervizijom, psiholozima, psihoterapeutima,  psihijatrima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima. 

Na edukacije su dobro došli svi oni pojedinci koji žele da unaprede svoj ljubavni život i da steknu potrebne znanja i veštine bez obzira na formalno obrazovanje i dosadašnja iskustva.

Loša Komunikacija i Nerazumevanje

Naučite kako prevazići lošu komunikaciju i uspostaviti duboko razumevanje među partnerima koristeći tehnike RE&KBT edukacije.

Emocionalni Problemi

Ovladajte veštinama za suočavanje s emocijama poput besa, anksioznosti, krivice i ljubomore, pružajući podršku partnerima kroz efikasne metode RE&KBT.

Problemi u seksu

Razumevanje i rešavanje problema u seksualnom životu, uključujući strahove, problem erekcije kod muškaraca, neusklađenost i druge izazove, kroz praktične tehnike edukacije RE&KBT.

Prijavite Se Za Edukaciju

Prijavite se za RE&KBT Edukaciju i postanite stručnjak za rešavanje problema u partnerskim odnosima.

Najčešći problemi na koje se pojedinci i parovi žale:

Loša komunikacija i nerazumevanje

Emocionalni problemi (bes, anksioznost, krivica, ljubomora…)

Zahtevnost u odnosu na druge

Probleme u seksu (strahovi, problem erekcije kod muškaraca, neusklađenost, orgazam kod žena, manjak želje…)

Neverstvo partnera

Raskid veze

Emocionalno i fizičko nasilje

Usamljenost

Problemi bliskosti

Tri nivoa edukacije obuhvataju:

PRVI NIVO

Prvi dan – Najčešći problemi u partnerskim odnosima

Teorijski okvir RE&KBT, ABC model, formulacija problema, postavljanje cilja, racionalna i iracionalna uverenja. 

Razumevanje  razlike između nezadovoljstva u vezi i poremećenog partnerskog odnosa. Kada je odnos poremećen prisutni su svakodnevni konflikti, bes, optuživanje, svađe, vređanje, ljubomorne scene, kontrola partnera.

Drugi dan – Rešavanje problema u partnerskih odnosima

 Fokus je na zadatku terapeuta  da pomogne partnerima da  funkcionalno misle o sebi, da se osećaju zdravo frustriranim, nesretnim, nezadovoljnim kada njihove želje nisu zadovoljene. Da rade na poboljšanju svog odnosa ili da se raziđu bez nepotrebne emocionalne boli. 

U fazi povećanje zadovoljstva kod para korisne su vežbe: pregovaranja, razvijanja odnosa, komunikacione veštine, seksualne veštine itd.  Koriste se praktične tehnike bazirane na teorijskom okviru racionalno    emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa pojedincima i parovima koji imaju probleme u partnerskim odnosima.

DRUGI NIVO

Prvi dan - Veza i prekid veze sa narcističkim partnerom

Neke od tema koje obrađujemo:

Da li narcistički partneri vole i na koji način? Zašto kažemo da su narcistički partneri vešti osvajači, ljubavni igrači  i teški pregovarači? Da li narcisi u ljubavi lažu i šta za njih znači veza? Kako preuveličavaju doprinos u vezi; prepoznavanje manjka empatije i nemarnost prema tuđim osećanjima i druge teme. 

Zadatak terapeuta je da pomogne  klijentu da  prepozna da je u ovakvoj vezi bilo da ostaje u  odnosu ili iz njega želi da  izađe, da razume kako klijent sebe dodatno uznemirava zbog problema koje ima u vezi, da nauči klijenta da izađe iz pozicije žrtve i da  prihvati realnost, da se izbori za sebe ili da prekine takav odnos i  da preboli  vezu s narcističkim partnerom.

Drugi dan - Raskid partnerskog odnosa

Početak kraja, prepoznavanje da je odnos u krizi, kako da klijenti prebole raskid i da okrenu novi list, kako da donesu odluku o raskidu i da je saopšte partneru, kako da prihvate odlazak partnera i druge teme.

TREĆI NIVO

Prvi dan - Prevara, neverstvo

Terapijski okvir -  racionalno    emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija i teorija o afektivnoj vezanosti.

Pokušaj odgovora na pitanje zašto ljudi varaju, vrste neverstva i posledice koje neverstvo ostavlja, kako oprostiti neverstvo, kako je u koži druge žene/muškarca? 

Razumevanje koncepta kontinuiranog rada na odnosu i pokušaj odgovora na pitanje šta ljubav čini stabilnom na duge staze. 

Drugi dan - Strahovi u seksu   

Mnogi ljudi imaju preterana očekivanja od seksa. Seks vide kao svojevrsno takmičenje i samodokazivanje u krevetu („Da li sam položio ispit ili nisam?” „Da li sam zadovoljio?” „Da li sam prošla?”). Često se događa  da strah zauzme glavnu poziciju, a to sprečava spontanu igru i slobodno istraživanje koji su preko potrebni za seksualno uživanje.

 Mnogi problemi u seksu su emotivne prirode, potiču od preteranih očekivanja i straha od neuspeha. 

Kako nastaju strahovi u seksu? Albert Elis kaže da svi ljudi ponekad podbace u   seksu. Razlozi mogu da budu različiti: umor, prevelika očekivanja, manjak sna, stres, ali i nepoznavanje ljubavnih veština. 

Cilj  je da naučimo klijente da prepoznaju svoje pogrešne stavove o seksu, predrasude, nerealna očekivanja od seksa i da budu seksualno svesniji i kompetentniji.

Trajanje edukacije

Ukupan broj trajanja edukacije je 45 sati. 

Ovaj program mogu da prate kolege iz različitih psihotarapijskih škola.

Za kolege na edukacijama za psihoterapeute napomena - Za svaki nivo edukacije dobijaju 15 sati ličnog rada. 

Oni koji žele da dobiju sertifikat o završenoj edukaciji ( izdaje ga Srpski centar za RE&KBT) neophodni uslovi su: da polažu  supervizije i da su psihoterapeuti nekog od priznatih terapijskih modaliteta.

Veličina grupe: do 15 učesnika

24 000 din (za dva dana edukacija)

Autorka i voditeljka edukacije: Prof.dr Gordana Nikić, RE&KBT psihoterapeut i supervizor

Za sve informacije pošaljite e mail: srpskicentar.rekbt@gmail.com

Ciljevi Edukacije

Preuzimanje sopstvene odgovornosti za emocionalne probleme u partnerskom odnosu

Razvijanje životne filozofije koja počiva na zdravom interesu za sebe

Obezbeđivanje dugotrajnosti efekata kroz:

Kontinuirano upražnjavanje naučenog

Održavanje zdravih osećanja

Usvajanje brojnih kognitivnih, emotivnih i bihejvioralnih tehnika i njihova stalna primena

Rezultati se postižu kroz

Prevazilaženje emocionalnih problema

Unapređivanje veština komunikacije (konstruktivna komunikacija i veštine pregovaranja)

Usvajanje tehnika za rešavanje interpersonalnih konflikata

Razvijanje spremnosti za poboljšanje partnerskih odnosa

Unapređivanje samosvesnosti primenom asertivnog treninga

Gde se nalazimo?

Beograd, Srbija

Prijavite se i unapredite svoju praksu.

Prof. dr Gordana Nikić

Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Dr Tatjana Perović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka

Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka. Zaposlena u Kliničko bolničkom centru “Zvezdara”, Bolnica za psihijatriju, Beograd. Završila je specijalističke studije iz oblasti Psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je iz oblasti Socijalna psihijatrije na Beogradskom univerzitetu. Radi kao Psihoterapeut (REBT). Usavršavala se i u okviru Porodične sistemske terapije i drugih modaliteta.

Dr Daniel Mešković

Doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije

Dr Daniel Mešković je doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorant na medicinskom fakultetu. Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 5 članka u časopisima/monografijama i 6 poglavlja u internacionalnim i nacionalnim monografijama od javnog značaja. Licencirani je RE&KBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz brojnih drugih modaliteta

Ensad Miljković

RE&KBT Supervizor i psihoterapeut

Pored osnovnih master studija psihologije uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za KBT u Banjoj Luci. Dodatno obrazovanje stiče na Albert Ellis Institutu u New Yorku. U sklopu Instituta uspešno završava primarni nivo tokom 2014 godine, zatim napredni nivo tokom 2016 godine, i konačno 2017 godine stječe najviše zvanje u sklopu Instituta – pridruženi saradnik i internacionalni supervizor za Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralnu Terapiju. Tokom edukacija u sklopu Instituta usvajao je znanje od najprestižnijih REBT stručnjaka: R. DiGiuseppe, K. Doyle, S. Johnson, J. McMahon, W. Dryden i mnogih drugih. Trenutno radi kao eksterni RE&KBT Supervizor i pomaže u razvoju budućih psihoterapeuta. Dodatne edukacije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Dugi niz godina aktivno radi za UN. Bavi se istraživanjima kao nezavisan istraživać. Trenutno završava Doktorske studije u Rijeci.